Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki

Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki
2008-05-06 15:14:00
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2015-07-16 14:19:41
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostwę węgla i miału weglowego opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica"


2012-10-17 13:34:38
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostawę żwiru wielofrakcyjnego od 0 do 31,5 mm na drogi gminne"


2011-03-10 12:11:51
Wynik przetargu nieograniczonego na część I - sprzęt elektroniczny: " Dostawę sprzętu elektronicznego, muzycznego i sportowego dla zespołu szkół w Lipnicy, zespołu szkół w Brzeźnie Szlacheckim i zespołu szkół w Borowy Młynie w ramach projektu: Dajmy im szansę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego"


2010-12-14 10:02:07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2015-06-09 14:34:22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2016-02-09 08:20:18
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z gatunku sosna

2015-06-09 14:33:10
Przetarg nieograniczony na: „Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa kanalizacji ściekowej w Gminie Lipnica - Brzeźno Szlacheckie - Łąkie - Łąkie nad jeziorem Gwiazda - III etap"

 

2011-10-31 21:24:41
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"


2012-12-17 19:15:12
Przetarg nieograniczony na:"Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Lipnica w m. Łącki Młyn, Łąkie Rokitniki"


2015-03-18 13:50:17
Zlecenie wymiany bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym Młynie

Zlecenie wymiany bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym Młynie
2008-03-14 08:10:00
Zlecenie wykonania wraz z montażem bramek do piłki nożnej

Zlecenie wykonania wraz z montażem bramek do piłki nożnej
2008-04-01 10:24:00
Zlecenie wykonania projektu wstępnej koncepcji rozwiązania architektonicznego Domu Kultury w Lipnicy

Zlecenie wykonania projektu wstępnej koncepcji rozwiązania architektonicznego Domu Kultury w Lipnicy
2008-09-26 12:32:00
Zlecenie wykonania koncepcji wraz z kosztorysem gospodarki ściekowej w gminie Lipnica, etap III Borowy Młyn - Brzeźno Szl. - Łąkie - Prądzona

Zlecenie wykonania koncepcji wraz z kosztorysem gospodarki ściekowej w gminie Lipnica, etap III Borowy Młyn - Brzeźno Szl. - Łąkie - Prądzona
2007-07-23 13:30:00
Zlecenie wykonania i montażu drewnianych przystanków autobusowych

Zlecenie wykonania i montażu drewnianych przystanków autobusowych
2008-05-13 12:57:00
Zlecenie wykonania inwentaryzacji i projektu budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48a

Zlecenie wykonania inwentaryzacji i projektu budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48a
2007-07-23 13:49:00
Zlecenie wykonania dokumentacji na budowę łącznika w szkole w Borowym Młynie

Zlecenie wykonania dokumentacji na budowę łącznika w szkole w Borowym Młynie
2008-01-08 10:46:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Gliśnie Wielkim"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Gliśnie Wielkim"
2007-07-25 14:27:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Borowym Młynie"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Borowym Młynie"
2007-07-06 10:07:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"
2008-08-07 13:34:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"
2008-08-12 10:06:00
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"
2009-01-14 07:59:02
Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku

Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku
2007-08-22 13:12:00
Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy

Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy
2007-08-22 10:58:00
Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia
2007-07-23 13:36:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-05 10:48:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-12 09:44:00
Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48

Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48
2007-07-23 13:41:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-12-04 13:26:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z psychologiem dla uczestników projektu "TWOJA SZANSA"

 

2011-07-29 21:28:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B" dla uczestników projektu

 

2011-07-29 21:32:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Twoja Szansa"


2012-08-13 14:18:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-10-19 13:14:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kiedrowice

 
2013-02-12 14:12:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenów w Gminie Lipnica" część I "Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Borowy Młyn"


2013-08-14 13:11:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Wymianę na terenie Gminy Lipnica tablic informacyjnych, wynikająca z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym - kaszubskim"


2013-11-15 12:47:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzrennego obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu złoża Trzebielsk Wschód

 
2013-08-12 14:12:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego”.

 
2013-03-18 13:00:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica”

 
2013-06-21 14:52:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013 - 2014"

 
2013-10-08 09:25:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Lipnicy, Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim w roku szkolnym 2013-2014"

 
2013-07-19 11:50:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dostawa węgla i miału węglowego opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica

 
2013-10-10 14:09:34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

 
2013-12-20 09:25:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego w miejscowości Borowy Młyn”

 
2013-04-19 12:35:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lipnica"

 
2013-08-09 14:24:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim - V etap, gmina Lipnica"

 
2013-12-13 13:47:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa obiektów sportowych oraz infrastruktury turystycznej w miejscowości Lipnica".

 
2013-09-25 14:55:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Lipnica"

 
2013-10-14 09:43:35
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim - V etap, Gmina Lipnica”


2014-01-03 14:54:32