Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Bieżące wykonanie wycen nieruchomości

Bieżące wykonanie wycen nieruchomości
2006-01-27 14:16:57
Bieżące wykonywanie usług geodezyjnych

Bieżące wykonywanie usług geodezyjnych
2007-01-08 13:39:00
Bieżące wykonywanie wycen nieruchomości

Bieżące wykonywanie wycen nieruchomości
2007-01-08 14:54:00
Budowa boiska soprtowego w Lipnicy

Budowa boiska soprtowego w Lipnicy
2006-08-11 09:05:36
Budowa chodników na terenie Gminy Lipnica

Budowa chodników na terenie Gminy Lipnica
2006-07-21 15:05:55
Budowa wodociągu Upiłka - Jaranty

Budowa wodociągu Upiłka - Jaranty
2006-10-10 08:13:29
Dostawa żwiru wielofrakcyjnego

Dostawa żwiru wielofrakcyjnego
2006-04-03 15:37:11
Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie"

Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie"
2007-06-21 15:15:00
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: "Opracowanie projektów decyzji"

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: "Opracowanie projektów decyzji"
2007-01-12 12:53:00
Drugi pisemny przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż drewna papierówki gatunek sosna w ilości 18,97 m³ pochodzącego z mienia komunalnego działki nr 218 w obrębie Wojsk


2011-03-08 13:26:24
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Lipnica

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Lipnica
2011-08-12 12:43:13
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanej przyczepy typu holenderskiego


2012-08-17 14:55:12
II przetarg nieograniczony na: "Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kiedrowice na działce nr 112/3"


2010-09-02 12:42:44
II Przetarg nieograniczony na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013"

 
2012-10-12 07:49:50
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanych przyczep typu holenderskiego


2012-08-01 15:02:55
Informacja o braku kandydatów na nabywcę drewna papierówki z gatunku sosna

2016-02-26 12:31:18
Informacja o braku kandydatów na nabywcę drewna papierówki z gatunku sosna

2016-02-17 14:18:21
Informacja o ponownym wyborze oferty na: "Wymianę na terenie Gminy Lipnica tablic informacyjnych, wynikająca z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym - kaszubskim"

 
2013-11-21 12:42:26
Informacja o ponownym wyborze oferty na zadanie pn. "Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Lipnica na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018"

2016-12-15 15:06:08
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna gatunek sosna


2014-06-16 14:03:30
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna gatunek sosna


2014-05-16 13:48:52
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna gatunek sosna


2014-06-09 15:18:28
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego z gatunku sosna

2015-06-23 14:25:45
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna


2014-04-22 13:50:53
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna


2014-03-17 14:32:00
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna


2014-07-11 09:06:51
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna


2014-07-11 09:02:55
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2015-06-23 14:28:55
Informacja o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna


2014-03-05 12:38:46
Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-25 13:28:38