Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki

Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki
2008-05-06 15:14:00
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2015-07-16 14:19:41
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostwę węgla i miału weglowego opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica"


2012-10-17 13:34:38
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostawę żwiru wielofrakcyjnego od 0 do 31,5 mm na drogi gminne"


2011-03-10 12:11:51
Wynik przetargu nieograniczonego na część I - sprzęt elektroniczny: " Dostawę sprzętu elektronicznego, muzycznego i sportowego dla zespołu szkół w Lipnicy, zespołu szkół w Brzeźnie Szlacheckim i zespołu szkół w Borowy Młynie w ramach projektu: Dajmy im szansę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego"


2010-12-14 10:02:07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2015-06-09 14:34:22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2016-02-09 08:20:18
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z gatunku sosna

2015-06-09 14:33:10
Przetarg nieograniczony na: „Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa kanalizacji ściekowej w Gminie Lipnica - Brzeźno Szlacheckie - Łąkie - Łąkie nad jeziorem Gwiazda - III etap"

 

2011-10-31 21:24:41
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"


2012-12-17 19:15:12
Przetarg nieograniczony na:"Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Lipnica w m. Łącki Młyn, Łąkie Rokitniki"


2015-03-18 13:50:17
Zlecenie wymiany bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym Młynie

Zlecenie wymiany bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym Młynie
2008-03-14 08:10:00
Zlecenie wykonania wraz z montażem bramek do piłki nożnej

Zlecenie wykonania wraz z montażem bramek do piłki nożnej
2008-04-01 10:24:00
Zlecenie wykonania projektu wstępnej koncepcji rozwiązania architektonicznego Domu Kultury w Lipnicy

Zlecenie wykonania projektu wstępnej koncepcji rozwiązania architektonicznego Domu Kultury w Lipnicy
2008-09-26 12:32:00
Zlecenie wykonania koncepcji wraz z kosztorysem gospodarki ściekowej w gminie Lipnica, etap III Borowy Młyn - Brzeźno Szl. - Łąkie - Prądzona

Zlecenie wykonania koncepcji wraz z kosztorysem gospodarki ściekowej w gminie Lipnica, etap III Borowy Młyn - Brzeźno Szl. - Łąkie - Prądzona
2007-07-23 13:30:00
Zlecenie wykonania i montażu drewnianych przystanków autobusowych

Zlecenie wykonania i montażu drewnianych przystanków autobusowych
2008-05-13 12:57:00
Zlecenie wykonania inwentaryzacji i projektu budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48a

Zlecenie wykonania inwentaryzacji i projektu budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48a
2007-07-23 13:49:00
Zlecenie wykonania dokumentacji na budowę łącznika w szkole w Borowym Młynie

Zlecenie wykonania dokumentacji na budowę łącznika w szkole w Borowym Młynie
2008-01-08 10:46:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Gliśnie Wielkim"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły w Gliśnie Wielkim"
2007-07-25 14:27:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Borowym Młynie"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Borowym Młynie"
2007-07-06 10:07:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"
2008-08-07 13:34:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"
2008-08-12 10:06:00
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"
2009-01-14 07:59:02
Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku

Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku
2007-08-22 13:12:00
Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy

Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy
2007-08-22 10:58:00
Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia
2007-07-23 13:36:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-05 10:48:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-12 09:44:00
Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48

Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48
2007-07-23 13:41:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-12-04 13:26:36