Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Ocieplenie stropodachu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim"
2008-08-07 13:34:00
Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"

Zlecenie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. V=50 m3 każdy, na terenie ujęcia wody w m. Lipnica wraz z dostawą zbiorników"
2008-08-12 10:06:00
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"
2009-01-14 07:59:02
Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku

Zlecenie opracowania dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Wojsku
2007-08-22 13:12:00
Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy

Zlecenie opracowania dokumentacji i kosztorysu na wykonanie widowni z zapleczem na boisku sportowym w Lipnicy
2007-08-22 10:58:00
Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zlecenie opracowania dokumentacji dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy do wymagań z rozporządzenia Ministra Zdrowia
2007-07-23 13:36:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-05 10:48:00
Zlecenie opracowania dokumentacji

Zlecenie opracowania dokumentacji
2007-06-12 09:44:00
Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48

Zlecenie inwentaryzcji, ekspertyzy i projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 48
2007-07-23 13:41:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-12-04 13:26:36