Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki

Zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku apteki
2008-05-06 15:14:00
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2015-07-16 14:19:41
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostwę węgla i miału weglowego opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica"


2012-10-17 13:34:38
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Dostawę żwiru wielofrakcyjnego od 0 do 31,5 mm na drogi gminne"


2011-03-10 12:11:51
Wynik przetargu nieograniczonego na część I - sprzęt elektroniczny: " Dostawę sprzętu elektronicznego, muzycznego i sportowego dla zespołu szkół w Lipnicy, zespołu szkół w Brzeźnie Szlacheckim i zespołu szkół w Borowy Młynie w ramach projektu: Dajmy im szansę w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego"


2010-12-14 10:02:07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2016-02-09 08:20:18
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna papierówki z gatunku sosna

2015-06-09 14:34:22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z gatunku sosna

2015-06-09 14:33:10
Przetarg nieograniczony na: „Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa kanalizacji ściekowej w Gminie Lipnica - Brzeźno Szlacheckie - Łąkie - Łąkie nad jeziorem Gwiazda - III etap"

 

2011-10-31 21:24:41
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"


2012-12-17 19:15:12