Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-25 12:07:55
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-10-19 13:14:12
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-16 13:15:47
Unieważnienie postępowania na: "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 12:48:30
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-11 12:38:03
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-08 15:10:11
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-04 14:23:49
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-03 14:03:04
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-27 14:23:54
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-09-25 13:41:15