Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-10 15:25:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-09-10 12:12:47
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-31 14:14:24
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-21 13:05:39
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-08-21 08:51:31
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-10 13:51:09
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-08 14:05:05
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-07 14:35:33
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-03 08:28:30
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-07-27 14:15:25