Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-10-19 13:14:12
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-16 13:15:47
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 13:55:16
Unieważnienie postępowania na: "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 12:48:30
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-11 12:38:03
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-08 15:10:11
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-04 14:23:49
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-03 14:03:04
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-27 14:23:54
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-09-25 13:41:15
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-10 15:25:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-09-10 12:12:47
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-31 14:14:24
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-21 13:05:39
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-08-21 08:51:31
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-10 13:51:09
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-08 14:05:05
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-07 14:35:33
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-03 08:28:30
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-07-27 14:15:25
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-07-26 07:46:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-07-11 12:58:51
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-07-10 13:48:35
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-07-02 15:33:27
Unieważnienie postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-06-21 14:11:45
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-06-18 14:26:00
Unieważnienei postępowania na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-06-14 14:02:16
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-06-06 13:47:33
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-05-29 14:21:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-05-28 14:35:27
Przetarg nieograniczony na:"Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-05-16 13:43:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica"

2018-05-14 12:54:12
Informacja z otwarcia ofert: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica"

2018-04-27 14:25:12
Informacja z otwarcia ofert: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-04-25 14:43:03
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica"

2018-04-24 12:27:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 960 048 PLN"

2018-04-19 13:31:32
Informacja z otwarcia ofert na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 960 048 PLN"

2018-04-13 14:21:46
Przetarg nieograniczony na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 960 048 PLN"

2018-04-10 14:25:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-20 12:37:29
Informacja z otwarcia ofert na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-19 14:30:56
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-11 14:40:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3"

2017-11-02 14:15:37
Informacja z otwarcia ofert na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3"

2017-10-30 15:08:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-20 14:16:28
Informacja z otwarcia ofert na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-16 12:14:43
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3""

2017-10-16 11:49:16
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-06 14:16:45
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica"

2017-10-02 14:53:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę dróg dojazdowych" część nr II "Remont drogi w miejscowości Ostrowite"

2017-09-29 13:21:57
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica"

2017-09-25 14:26:50