Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 12 do 16 ton"

2018-12-20 12:33:07
Informacja z otwarcia ofert: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 12 do 16 ton"

2018-12-19 13:59:40
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 12 do 16 ton"

2018-12-17 15:18:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2018-12-17 14:23:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2018-12-14 13:10:30
Informacja z otwarcia ofert na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2018-12-14 13:08:35
Informacja z otwarcia ofert na: "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2018-12-08 11:08:23
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2018-12-07 14:38:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-12-04 13:26:36
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica"

2018-11-30 14:20:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:"Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica, etap II"

2018-11-28 14:32:08
Informacja z otwarcia ofert: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-11-28 13:00:39
Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

2018-11-22 13:55:36
Unieważnienie postępowania na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020" - Rejon 7

2018-11-19 14:36:58
Informacja z otwarcia ofert na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica, etap II"

2018-11-14 12:27:14
Przetarg nieograniczony na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-11-09 12:37:14
Unieważnienie postępowania na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020" - Rejon 7

2018-11-09 12:10:31
Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-11-05 14:12:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:"Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-11-02 12:57:13
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-11-02 11:28:01
Unieważnienie postępowania "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-11-02 10:58:33
Unieważnienie postępowania: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020" część nr 7 - Rejon 7

2018-10-31 12:28:41
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-29 12:39:06
Unieważnienie postępowania na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-29 11:25:31
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-25 12:36:36
Informacja z otwarcia ofert: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-25 12:07:55
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-10-19 13:14:12
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-16 13:15:47
Unieważnienie postępowania na: "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 12:48:30
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-11 12:38:03
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-08 15:10:11
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-04 14:23:49
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-03 14:03:04
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-27 14:23:54
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-09-25 13:41:15
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-10 15:25:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-09-10 12:12:47
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-31 14:14:24
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-21 13:05:39
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-08-21 08:51:31
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-10 13:51:09
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-08 14:05:05
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-07 14:35:33
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-03 08:28:30
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-07-27 14:15:25
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-07-26 07:46:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-07-11 12:58:51
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-07-10 13:48:35
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-07-02 15:33:27
Unieważnienie postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-06-21 14:11:45