Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-20 12:37:29
Informacja z otwarcia ofert na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-19 14:30:56
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"

2017-12-11 14:40:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3"

2017-11-02 14:15:37
Informacja z otwarcia ofert na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3"

2017-10-30 15:08:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-20 14:16:28
Informacja z otwarcia ofert na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-16 12:14:43
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3""

2017-10-16 11:49:16
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018"

2017-10-06 14:16:45
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica"

2017-10-02 14:53:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę dróg dojazdowych" część nr II "Remont drogi w miejscowości Ostrowite"

2017-09-29 13:21:57
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica"

2017-09-25 14:26:50
Unieważnienie postępowania na zadanie: "Przebudowa dróg dojazdowych" części nr I "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica"

2017-09-11 13:11:14
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg dojazdowych

2017-09-08 13:24:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 504 643 PLN"

2017-08-31 14:50:32
Informacja z otwarcia ofert na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 504 643 PLN"

2017-08-30 14:28:00
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę dróg dojazdowych"

2017-08-30 13:45:55
Przetarg nieograniczony na: "Udzielenie kredytu dlugoterminowego złotowego w kwocie do 1 504 643 PLN"

2017-08-25 13:41:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-08-24 14:40:59
Unieważnienie postępowania na zadanie:"Przebudowa dróg dojazdowych"

2017-08-23 14:02:32
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa dróg dojazdowych"

2017-08-23 13:59:21
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę dróg dojazdowych"

2017-08-10 14:19:24
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-08-03 13:32:54
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-07-19 12:30:28
Unieważnienie postępowania na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-07-18 13:47:51
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-07-14 13:53:10
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-07-04 09:37:45
Unieważnienie postępowania na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-06-28 11:58:12
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-06-26 14:52:02
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III"

2017-06-20 14:23:39
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-05-10 10:58:49
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-05-08 14:28:03
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-04-28 12:10:22
Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-25 13:28:38
Unieważnienie postępowania dla części : II, VII

2017-04-25 13:24:49
Unieważnienie postępowania dla części : I, IV, V

2017-04-25 13:23:27
Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-21 14:17:21
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-04-18 10:45:02
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-04-12 12:53:15
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-04-11 10:29:52
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-04-03 13:59:59
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na:"Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica" dla części: VIII,XII, XIII, XIV, XV.

2017-03-27 12:00:31
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-03-22 14:13:10
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Lipnica"

2017-03-17 12:47:20
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 13 do 16 ton"

2017-03-08 14:40:23
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 13 do 16 ton"

2017-03-07 13:48:11
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica - zestawy multimedialne"

2017-03-02 13:02:26
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usługi transportowe na rzecz Gminy Lipnica wraz z rozładunkiem na drogi położone na terenie Gminy Lipnica samochodami ciężarowymi o ładowności od 13 do 16 ton"

2017-02-27 14:35:43
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica - zestawy multimedialne"

2017-02-23 10:17:28
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica - zestawy multimedialne"

2017-02-20 14:20:26