Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020"

2018-10-16 13:15:47
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 13:55:16
Unieważnienie postępowania na: "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-12 12:48:30
Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II"

2018-10-11 12:38:03
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-08 15:10:11
Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe"

2018-10-04 14:23:49
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-10-03 14:03:04
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-27 14:23:54
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-09-25 13:41:15
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-09-10 15:25:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-09-10 12:12:47
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-31 14:14:24
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-21 13:05:39
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-08-21 08:51:31
Unieważnienie postępowania na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-08-10 13:51:09
Unieważnienie postępowania na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-08 14:05:05
Informacja z otwarcia ofert: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-07 14:35:33
Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy"

2018-08-03 08:28:30
Informacja z otwarcia ofert: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy"

2018-07-27 14:15:25
Informacja z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-07-26 07:46:09