Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Unieważnienie postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-06-21 14:11:45
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-06-18 14:26:00
Unieważnienei postępowania na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-06-14 14:02:16
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"

2018-06-06 13:47:33
Przetarg nieograniczony na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-05-29 14:21:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-05-28 14:35:27
Przetarg nieograniczony na:"Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-05-16 13:43:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica"

2018-05-14 12:54:12
Informacja z otwarcia ofert: "Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Lipnica"

2018-04-27 14:25:12
Informacja z otwarcia ofert: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice"

2018-04-25 14:43:03