Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

2015-10-21 14:48:05
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014"

2015-07-30 13:16:29
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie sportu w gminie Lipnica w 2015 roku

 
2015-02-20 12:28:38
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2015 roku


2015-01-20 14:55:53
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego PROJEKTU uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015"


2014-11-03 14:57:04
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"


2014-05-29 13:09:03
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie "Upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy Lipnica"

 
2014-02-21 20:13:22
Informacja o odwołaniu spotkania pt. "Diagnoza potrzeb młodzieży w kontekście realizacji inicjatyw społecznych"

 
2014-01-31 14:40:27
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-animacyjne pt.: "Diagnoza potrzeb młodzieży w kontekście realizacji inicjatyw społecznych"


2014-01-29 12:09:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica na rok 2014


2014-01-23 13:19:08