Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego PROJEKTU uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017"

2016-10-19 13:46:15
Informacja o spotkaniu na temat Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w 2017 roku

2016-09-07 08:57:35
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2016-07-07 12:12:45
Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

2016-05-11 14:32:23
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015"

2016-05-06 14:03:48
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2016-04-22 14:26:53
Program grantowy „Decydujesz, pomagamy”

2016-03-30 09:03:13
Informacja o wprowadzeniu zmiany w Uchwale Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Lipnicy

2015-12-16 14:36:55
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

2015-10-21 14:48:05
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014"

2015-07-30 13:16:29