Akty Prawa Miejscowego - 2012 

 


 

Uchwały opublikowane w 2012 roku

Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lipnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany granic sołectwa Ostrowite i sołectwa Borzyszkowy

Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 7 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 października 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipnica

Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lipnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do poboru opłat lokalnych na terenie gminy Lipnica w drodze inkasa

Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie Gliśno Wielkie gmina Lipnica pod funkcję usługowo-produkcyjną

Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod zabudowę letniskowo - rekreacyjną "Lipnica" położonego na działkach nr 254, 256/22 obręb Lipnica gm. Lipnica

Uchwała nr XXIIII/143/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Lipnicy w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica.

Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę, w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lipnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica za rok 2011

Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XVIII/95/12 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XVII/90/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2012

 

Zarządzenie nr 60/2012 Wójt Gminy Lipnica z dnia 29 maja 2012 r.:

w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 


Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-02-13 14:24:49
Czas publikacji: 2013-02-13 14:24:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak