Akty Prawa Miejscowego - 2013 

 

 

Uchwały opublikowane w 2013 rok 

Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 22 listopad 2013r.

w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 22 listopad 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 22 listopad 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 18 października 2013r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lipnica

Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 września 2013r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru Gminy Lipnica oraz zasad i warunków ich używania

Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Lipnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lipnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica za rok 2012

Uchwała nr XXX/208/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 kwieceń 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i stawki tej opłaty

Uchwała nr XXX/207/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 kwieceń 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXX/206/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 kwieceń 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XXIX/196/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVIII/192/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVIII/188/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipnica

Uchwała nr XXVIII/186/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Lipnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXVIII/185/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXVIII/183/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVIII/182/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVIII/181/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVIII/180/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała nr XXVIII/179/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Liczba odwiedzin : 983
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2014-03-24 11:19:55
Czas publikacji: 2014-03-24 11:19:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak