Akty Prawa Miejscowego - 2015 

 
 

Uchwały opublikowane w 2015 rok

Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipnica

Uchwała nr X/89/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipnica na lata 2015 – 2018”

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2016

grudnia 2015r.Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 4 września 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do poboru opłat lokalnych na terenie gminy Lipnica w drodze inkasa

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu złoża Trzebielsk Wschód, gmina Lipnica

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania

Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 marca 2015r.

w spraw4ie zmiany granic sołectwa Kiedrowice i sołectwa Luboń

 

Liczba odwiedzin : 965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2015-05-20 10:33:11
Czas publikacji: 2016-10-06 12:22:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak