Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Lipnicy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Instrukcja zakładania konta (1192KB)
  • Po otrzymaniu loginu zalogować się do e-PUAP klikając na poniższy link
Logowanie do e-PUAP
  • Po zalogowaniu klikamy na link: „Katalog Usług” i szukamy wg podziału terytorialnego podmiot: Województwo Pomorskie -> Powiat bytowski -> Lipnica (gmina wiejska)

     Instrukcja wyszukiwania Instytucji (1224KB)

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (pn: 8:00 - 16:00, wt - pt: 7:30 - 15:30) do Sekretariatu mieszczącego sie w budynku Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:

* dyskietka 3,5",
* pamięć masowa USB,
* płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu


1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowane formaty załączników to:

* dane zawierające dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: .txt, .doc, .rtf, .odt, .pdf,
* dane zawierające arkusze kalkulacyjne w formatach: .xls, .ods,
* dane zawierające informację graficzną w formatach: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff),
* dane skompresowane w formatach: .zip, .rar.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

UWAGI
Dokumenty lub nośniki elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. W takim przypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

 
 

Liczba odwiedzin : 2144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2008-06-05 11:53:00
Czas publikacji: 2008-06-05 11:53:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak