Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/90/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2012
2012-01-05 09:23:20
Uchwała Nr XVII/89/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2012-2026
2012-01-05 09:17:54
Uchwała Nr XVII/88/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIV/72/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 października 2011 r.
2012-01-05 09:15:45
Uchwała Nr XVII/87/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIV/69/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 października 2011 r.
2012-01-05 09:12:03
Uchwała Nr XVII/86/11 z dnia 29.12.2011 roku

w spawie powołania radnych do składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy
2012-01-05 09:10:21
Uchwała Nr XVII/85/11 z dnia 29.12.2011 roku

w spawie zmiany uchwały przyjmującej program i tryb współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2012-01-05 09:05:40
Uchwała Nr XVII/84/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie zmiany uchwały o wysokości dziennej stawki i poboru opłaty targowej
2012-01-05 09:03:45
Uchwała Nr XVII/83/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie zmiany uchwały określającej dzienną stawkę opłaty miejscowej
2012-01-05 09:00:49
Uchwała Nr XVI/82/11 z dnia 23.12.2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-01-05 08:53:33
Uchwała Nr XVI/81/11 z dnia 23.12.2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2011-2020
2012-01-05 08:42:48