Telefony 

 
 

Kontakt telefoniczny i elektroniczny:

 

Nr telefonu Pokój Nr Osoba (-y) E-mail
 59-82-18-317 Zapowiedź słowna oraz fax      
 59-82-17-080 Sekretariat  12

Małgorzata Rekowska

lipnica@lipnica.pl

gmina@lipnica.pl

 59-82-17-081 Wójt  11 Andrzej Lemańczyk wojt@lipnica.pl
 59-82-17-082 Sekretarz  13 Tomasz Łącki

sekretarz@lipnica.pl

 59-82-17-083 Skarbnik  18 Beata Krause skarbnik@lipnica.pl

 59-82-17-098

 59-82-17-099

Księgowość                                14 Dorota Pieszkur

d.pieszkur@lipnica.pl

 59-82-17-084 Kasa i podatki  14

Wioleta Hinc
Maria Prądzyńska

w.hinc@lipnica.pl

m.pradzynska@lipnica.pl

 59-82-17-085

Fakturowanie, Rozliczenia VAT

 14

Marcin Rudnik

m.rudnik@lipnica.pl

 59-82-17-085

Gospodarka Odpadami - Rozliczenia  15 Patrycja Biela-Labun p.biela-labun@lipnica.pl
 59-82-17-089 Zastępca Wójta, Biuro Rady, Kadry, Odzież ochronna  19 Emilia Główczewska e.glowczewska@lipnica.pl
 509-305-305 Przewodniczący Rady Gminy  19 Wojciech Megier wojtek@megier.pl

  59-82-17-090

  59-82-17-991         

Referat Inwestycji, Infrastruktury

i Gospodarki Komunalnej

 5

Anna Dyngosz

Alicja Chamier-Ciemińska

Witold Trzecinski

 

a.dyngosz@lipnica.pl

a.chamier-cieminska@lipnica.pl

w.trzecinski@lipnica.pl

 59-82-17-984 Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  4

Kamila Kiedrowska

k.kiedrowska@lipnica.pl

 59-82-17-087

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 7 Marcin Kiedrowski m.kiedrowski@lipnica.pl

 59-82-17-092

 59-82-17-091

 

Referat Inwestycji, Infrastruktury i

Gospodarki Komunalnej

 

 6

Agnieszka Majorowicz

Anna Łukowicz

Anna Kamińska

Kamila Trapp

a.majorowicz@lipnica.pl

a.lukowicz@lipnica.pl

a.kaminska@lipnica.pl

k.trapp@lipnica.pl

 59-82-17-095 Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza, Decyzje i zezwolenie na alkohol, Ochotnicze Straże Pożarne, GKRPA  3 Zdzisława Richter z.richter@lipnica.pl
 59-82-17-097 Informatyk, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna  9

Magdalena Trzebiatowska

informatyk@lipnica.pl
 668-047-785       Oczyszczalnia ścieków w Upiłce    

os@lipnica.pl

 59-82-17-086 Oświata, kultura i sport  8

Daria Dębowska-Bronka

d.debowska-bronka@lipnica.pl

 59-82-17-995 Kierownik GOPS  17 Bożena Baumgart gops@gopslipnica.pl
 59-82-17-093 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Alicja Kniter

Ewa Seniuś-Olik

gops@gopslipnica.pl

 59-82-17-094

Świadczenia rodzinne    Anita Hapka  

 59-82-17-093 

Księgowość GOPS   Beata Gawron  
 

Liczba odwiedzin : 3321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2017-09-14 09:24:08
Czas publikacji: 2019-01-30 15:07:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak