Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przyznanie dodatku mieszkaniowego


2013-12-03 08:38:10
Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego


2013-11-21 14:01:13
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego


2013-11-21 13:58:11
Zmiana imion i nazwisk

 
2013-11-21 13:15:58
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC2011-03-14 09:56:07
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa


2011-03-14 09:55:31
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


2011-03-14 09:54:57
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego


2011-03-14 09:54:04
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku


2011-03-14 09:53:22
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej


2011-03-14 09:52:35