Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 310650 - 2013 z dnia 02.08.2013 r. na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-23 09:21:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-02 11:40:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 174194 - 2013 z dnia 30.04.2013r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
2013-05-13 19:40:13
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej."

 
2013-04-30 17:42:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, NR OGŁOSZENIA 70806 - 2013 z dnia 19.02.2013 r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

 
2013-03-07 14:03:42
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla klientów pomocy społecznej – kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, braku aktywności zawodowej lub niepełnosprawności"


2013-02-19 15:02:17
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 4 kobiet–klientek pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu."


2012-10-24 11:15:55
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 4 kobiet–klientek pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu."


2012-10-04 10:10:29
Wynik przetargu nieograniczonego na: " Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” – 2 mężczyzn i 3 kobiet, klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu".


2012-09-22 11:15:35
Przetarg nieograniczony na: " Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” – 2 mężczyzn i 3 kobiet, klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu".


2012-08-30 15:09:36