Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2016-07-14 12:51:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2016-07-13 12:25:51
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2015-07-24 13:22:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2015-07-14 13:20:03
Informacja o ponownym wyborze oferty na zadanie pn.:"Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-09-04 14:12:11
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-08-18 15:30:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-08-07 12:20:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 310650 - 2013 z dnia 02.08.2013 r. na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-23 09:21:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-02 11:40:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 174194 - 2013 z dnia 30.04.2013r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
2013-05-13 19:40:13