Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2018-07-16 15:45:16
Informacja z otwarcia ofert pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2018-07-10 13:56:07
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2018-06-29 14:12:47
Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2017-08-31 14:05:15
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy - dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-11 13:43:50
Informacja z otwarcia ofert pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-10 11:10:46
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-10 11:09:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-02 14:31:39
Unieważnienie postępowania na zadanie: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy" dla części: I

2017-08-01 14:09:45
Informacja z otwarcia ofert pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2017-07-31 14:08:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2017-07-20 13:38:22
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy - dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2016-07-26 12:28:36
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2016-07-15 13:51:24
Przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2016-07-14 12:51:28
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2016-07-13 12:25:51
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2015-07-24 13:22:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2015-07-14 13:20:03
Informacja o ponownym wyborze oferty na zadanie pn.:"Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-09-04 14:12:11
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-08-18 15:30:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"


2014-08-07 12:20:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 310650 - 2013 z dnia 02.08.2013 r. na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-23 09:21:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-02 11:40:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 174194 - 2013 z dnia 30.04.2013r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
2013-05-13 19:40:13
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej."

 
2013-04-30 17:42:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, NR OGŁOSZENIA 70806 - 2013 z dnia 19.02.2013 r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

 
2013-03-07 14:03:42
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla klientów pomocy społecznej – kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, braku aktywności zawodowej lub niepełnosprawności"


2013-02-19 15:02:17
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 4 kobiet–klientek pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu."


2012-10-24 11:15:55
Przetarg nieograniczony na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 4 kobiet–klientek pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu."


2012-10-04 10:10:29
Wynik przetargu nieograniczonego na: " Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” – 2 mężczyzn i 3 kobiet, klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu".


2012-09-22 11:15:35
Przetarg nieograniczony na: " Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” – 2 mężczyzn i 3 kobiet, klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu".


2012-08-30 15:09:36
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Zakup środków żywności wraz z dostawą do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Lipnicy"


2012-08-13 09:37:38
Przetarg nieograniczony na: "Zakup środków żywności wraz z dostawą do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Lipnicy"


2012-08-01 12:13:22
10 20 30 40 50 Wyników