Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-07-10 14:08:02
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2018-07-10 14:05:43
Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

2018-06-21 09:46:08
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

2017-07-21 14:34:43
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości


2014-01-09 10:02:29
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


2013-12-04 07:51:47
Wydanie decyzji o środowiskach uwarunkowaniach


2013-12-04 07:44:45
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


2013-12-04 07:33:57
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


2011-03-02 10:33:45
Wydanie warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej


2008-10-16 09:40:00