Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/190/09 z 5.02.2009 r.

 Zbycie mienia gminnego
2009-03-16 13:53:22
Uchwała nr XXVII/189/09 z 5.02.2009 r.

 Program i współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009-03-16 13:42:22
Uchwała nr XXVII/188/09 z 5.02.2009 r.

 Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009-03-16 13:31:12
Uchwała nr XXVII/187/09 z 5.02.2009 r.

 Zatwierdzenie "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" i "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2009
2009-03-16 13:27:09
Uchwała nr XXVII/186/09 z 5.02.2009 r.

 Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009-03-16 13:18:56