Oświadczenia majątkowe radnych na koniec 2009 roku 

 


 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

-  ośw. przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Ejtminowicza: (593.9 KB)

- I uzupełnienie do oświadczenia majatkowego przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Ejtminowicza: (80.6 KB)

-  II uzupełnienie do oświadczenia majatkowego przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Ejtminowicza: (124.2 KB)

-  ośw. radnej Krystyny Glinieckiej: (555.8 KB)

-  ośw. radnej Anny Leszczyńskiej: (565.2 KB)

-  ośw. radnego Mirosława Bukowskiego: (553.3 KB)

-  ośw. radnego Wojciecha Gierszewskiego: (592.7 KB)

-  ośw. radnego Mariusza Gostomczyka: (564 KB)

-  ośw. radnego Stanisława Gostomczyka: (576.3 KB)

-  ośw. radnego Sylwestra Hapki: (539.1 KB)

-  ośw. radnego Gerarda Lemanczyka: (610.7 KB)

-  ośw. radnego Wojciecha Megiera: (587.8 KB)

-  ośw. radnego Grzegorza Pluto Prądzinskiego: (573.4 KB)

-  ośw. radnego Romana Reszki: (540 KB)

-  ośw. radnego Bogdana Trzecinskiego: (563.2 KB)

-  ośw. radnego Andrzeja Wirkusa: (557.1 KB)

-  ośw. radnego Mariana Zmuda Trzebiatowskiego: (561.4 KB)

 


Liczba odwiedzin : 544
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kapuścińska
Czas wytworzenia: 2010-05-05 15:11:15
Czas publikacji: 2010-05-05 15:11:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak