Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnicy
 

Liczba odwiedzin : 757
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Baumgart
Czas wytworzenia: 2011-08-29 09:17:56
Czas publikacji: 2011-08-29 09:17:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak