Wersja archiwalna

Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych 

 

Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w okresie 12 listopada 2003 - 6 lutego 2004 roku
 

Informacje publiczne podlegające udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) niezamieszczane w Biuletynie, będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Lipnicy, można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej. 


Liczba odwiedzin : 688
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2008-01-17 08:30:00
Czas publikacji: 2008-01-17 08:30:00
Data przeniesienia do archiwum: 2008-01-18