Wersja archiwalna

Konsultacje społeczne na terenie obszaru sołectwa Lipnica dot. powstania zakładów zajmujących się wydobyciem kruszywa i jego przetwarzania w sołectwie Lipnica 

 


 

I N F O R M A C J A


    Informuję, że dnia 28 czerwca 2009 r. (niedziela) zostanie przeprowadzona konsultacja społeczna, dotycząca powstania zakładów zajmujących się wydobyciem kruszywa i jego przetwarzaniem w sołectwie Lipnica.
     Konsultacja dotyczyć będzie dwóch zakładów: firmy LIP-TOR oraz firmy SARIUS (w załączeniu mapki przedstawiające tereny wnioskowane przez w/w firmy). Konsultacja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy,
ul. Słomińskiego 19, pokój nr 2, w godzinach 8 00 - 17 00 . W konsultacji mogą brać udział mieszkańcy zameldowani na stałe na dzień 2.06.2009 r. na terenie sołectwa Lipnica i posiadający prawa wyborcze. Konsultacja odbędzie się za pomocą  „Karty do głosowania w sprawie wyrażenia opinii", na której będą umieszczone dwa pytania:
     1.    Czy jest Pan(i) za budową ZAKŁADU PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA W LIPNICY na bazie surowca wydobywanego w sołectwie Lipnica i wykazanego w „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" dla gminy Lipnica przez firmę „LIP-TOR"?
            ZA  ?         PRZECIW   ?
     2.    Czy jest Pan(i) za budową ZAKŁADU PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA W LIPNICY na bazie surowca wydobywanego w sołectwie Lipnica przez firmę „SARIUS"?   
            ZA  ?          PRZECIW   ?
         
     INFORMACJA
     Głosowanie można poprzez wstawienie znaku  X  w jednej z dwóch kratek, osobno dla każdego pytania. Wstawienie znaku  X  w dwóch kratkach przy jednym pytaniu lub nie postawienie w ogóle powoduje nieważność głosu. Wstawienie znaku  X  w jednej kratce dla jednego pytania powoduje ważność głosu dla tego pytania.
     Wszelkie informacje w zakresie powyższej konsultacji będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 26.06.2009 r. (piątek).
     Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacji.
                                 Wójt Gminy Lipnica
                                  mgr inż. Rafał Narloch

 

- uchwała nr XXX/215/09 z 2.06.2009 r.:

- projekt karty do wyrażenia opinii:

 


Liczba odwiedzin : 756
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2009-06-25 11:05:07
Czas publikacji: 2009-06-25 11:05:07
Data przeniesienia do archiwum: 2014-03-10