Informacja o wyborze oferty na: "Zagospodarowanie terenów sołectwa na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe" 

 
 
Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2019-02-12 12:14:24
Czas publikacji: 2019-02-12 12:16:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak