Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia stałego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lipnica i 3 jednostek podległych Gminy Lipnica w ramach trwałości projektu "Internet oknem na świat dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Lipnica" 

 

 

- treść zapytania

- formularz ofertowy

- dodatek nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia

- projekt umowy

 

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-09-24 13:26:00
Czas publikacji: 2018-09-24 13:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak