Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2018 roku  

 
 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.).

Oświadczenia za 2017 rok:

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta

- Tomasz Łącki - sekretarz Gminy Lipnica

- Beata Krause - skarbnik Gminy Lipnica

- Anna Barbara Dyngosz - inspektor ds. rolnictwa

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

- Justyna Stoltman - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica

- Marcin Kiedrowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie

- Anna Borchardt - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

 
Liczba odwiedzin : 332
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2018-09-05 13:02:26
Czas publikacji: 2018-09-05 13:21:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak