Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty 

 

 

- treść wykazu

 

Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Prądzyńska
Czas wytworzenia: 2018-05-24 14:22:22
Czas publikacji: 2018-05-24 14:22:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak