Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Lipnica i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji 

 

dotyczy odmowy ustalenia na rzecz P4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica (działka nr 419/2)

 
Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-02-01 14:17:50
Czas publikacji: 2018-02-01 14:33:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak