Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr 116, 117, 132/1, 136, 138, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 114/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/10, 146/11, 147, 148, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 172, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 193, 195, 197, 199/1, 199/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 213/2)

 
Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-01-31 14:16:16
Czas publikacji: 2018-01-31 14:16:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak