Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30 tys. euro sporządzony na podstawie art.13a ust PZP  

 
 
Liczba odwiedzin : 337
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-01-17 12:15:50
Czas publikacji: 2018-01-19 14:24:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak