Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 126 i 129 w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica 

 

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2017-12-20 12:41:55
Czas publikacji: 2017-12-20 12:41:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak