Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"  

 

 

- treść zawiadomienia

 

Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-12-20 12:37:29
Czas publikacji: 2017-12-20 12:37:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak