Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2017-12-05 08:44:10
Czas publikacji: 2017-12-05 08:44:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak