Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 

 

 

- treść ogłoszenia

- projekt uchwały

- uzasadnienie

- załącznik do uchwały

 

Liczba odwiedzin : 91
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2017-10-20 14:30:23
Czas publikacji: 2017-10-20 14:30:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak