Przetarg nieograniczony na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018" 

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- wykaz sprzętu

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

Liczba odwiedzin : 260
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-10-06 14:16:45
Czas publikacji: 2017-10-06 14:16:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak