Informacja w sprawie zmiany "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" 

 

 

- treść informacji
- projekt uchwały
- uzasadnienie 

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2017-09-04 13:14:42
Czas publikacji: 2017-09-04 13:14:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak