Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

 

treść obwieszczenia 

Liczba odwiedzin : 311
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2017-08-08 14:14:33
Czas publikacji: 2017-08-08 14:14:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak