Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"  

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- projekt umowy

- oświadczenie

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- zał.1 do formularza ofertowego

 

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-08-02 14:15:24
Czas publikacji: 2017-08-02 14:31:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak