Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"  

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- projekt umowy

- oświadczenie

- zał.1 do formularza ofertowego

- zał.2 do formularza ofertowego

- zał.3 do formularza ofertowego

- zał.4 do formularza ofertowego

- zał.5 do formularza ofertowego

- zał.6 do formularza ofertowego

 

Liczba odwiedzin : 127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-07-20 13:38:22
Czas publikacji: 2017-07-20 13:38:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak