Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń  

 
 
Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2017-03-02 11:32:48
Czas publikacji: 2017-03-02 11:32:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak