Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń  

 

 

- treść uchwały:

- zał. 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

- zał. 2 - kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej gminy Lipnica (mapa)

- zał. 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń

 

Liczba odwiedzin : 364
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2017-03-02 11:32:48
Czas publikacji: 2017-03-02 11:32:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak