Nabór członków do Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych 

 

 

 

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.
 
Szczegółowe informacje o naborze na członków komisji konkursowych zawarte są
w załączonych poniżej, możliwych do przeglądania i pobrania, "Ogłoszeniu o naborze do Komisji konkursowych na rok 2017" oraz "Formularzu zgłoszenia do komisji konkursowej" będącym załącznikiem do ww. Ogłoszenia.

 

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych na rok 2017

 

Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2017-02-06 11:49:38
Czas publikacji: 2017-02-06 12:09:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak