Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30 tys. euro sporządzony na podstawie art.13a ust PZP 

 

 

- treść planu

 

Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-01-25 13:42:29
Czas publikacji: 2017-01-25 13:47:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak