Zaproszenie do złożenia oferty na: 'Opracowanie studium wykonalności, wypełnienia wniosku oraz uczestnictwa w procedurze składania wyjaśnień i uzupełnień na potrzeby aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Lipnica i Studzienice" 

 

 

- treść oferty

- formularz ofertowy

- doświadczenie zawodowe

- projekt umowy

 

Liczba odwiedzin : 294
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-01-10 14:34:08
Czas publikacji: 2017-01-10 14:34:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak