Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

- treść ogłoszenia

 

Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Chamier-Ciemińska
Czas wytworzenia: 2016-09-08 14:47:10
Czas publikacji: 2016-09-08 14:48:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak