Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń 

 

 

- treść uchwały

- zał.1 - tekst Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

- zał.2 - rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

- zał.3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

 

Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Chamier-Ciemińska
Czas wytworzenia: 2016-09-08 10:04:02
Czas publikacji: 2016-09-08 10:06:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak