Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2016 roku  

 

 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.).

 

Oświadczenia za 2015 rok:

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta

- Tomasz Łącki - sekretarz Gminy Lipnica

- Beata Krause - skarbnik Gminy Lipnica

- Anna Barbara Dyngosz - inspektor ds. rolnictwa

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

- Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy

- Marcin Kiedrowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie

- Anna Borchardt - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

 

Liczba odwiedzin : 844
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2016-07-04 11:08:36
Czas publikacji: 2016-07-04 13:57:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak