Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica 

 
 
Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dyngosz
Czas wytworzenia: 2016-06-02 09:00:04
Czas publikacji: 2016-06-02 09:01:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak